Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Miličín okres Benešov oznamuje,

 

že přijímání (zápis) k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy

 

pro školní rok 2018/2019

 

se koná dne 9. dubna 2018.

 

Vyzvednutí přihlášky spojené se dny otevřených dveří se uskuteční v době od 13,00 do 16,00 hodin v Mateřské škole Miličín, ul. Kaplířova 170.

 

(Přihlášku je možné si vyzvednout i kdykoliv od 9. dubna až do data přijímání řádně vyplněných přihlášek -  3. 5. 2018. Je však třeba mít časovou rezervu na lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, které je součástí přihlášky!)

 

Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Přijímání (zápis) se uskuteční obdržením přihlášky, kterou odevzdáte řádně vyplněnou a potvrzenou ve stanoveném termínu.

 

Přijímání se týká i dětí, které nastoupí do MŠ během školního roku.

 

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy jako příslušný správní orgán v zákonné lhůtě písemnou formou.

                         

 

 

        V Miličíně 9. 3. 2018                                    Věra Maršálková, ř.š.


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov
Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
731 410 043