ZŠ a MŠ Miličín
ZŠ a MŠ Miličín

Organizace ŠD ve školním roce 2020/2021

Organizace ŠD ve školním roce 2020/2021

Organizace ŠD (.docx).docx (36.42 kB)

ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov, Tyršovo nám. 248, Miličín 257 86,
tel. 731 410 043, e-mail: skola@milicin.cz
IČO: 71 00 66 48      IZO: 102 002 410     REDIZO: 600 042 057
č. ú.: 181 826 230/0300

 

                                            Organizace ŠD

 

REŽIM DNE

  6.15-7.45        ranní družina 

12.00-12.45      odpočinková činnost

12.45-14.30      zájmové činnosti-estetická, pracovní, sportovní, rekreační

14.30-15.00      svačina

15.00-15.30      psaní domácích úkolů

15.00-16.15      individuální činnost

 

Vyzvedávání účastníků:

 

12:15 – 16:15 hodin- v šatně ŠD, areál u ŠD, hřiště a herní prostory.

 

Odjezdy účastníků:

 

Od parkoviště 13:02 hodin a od školy 15:02 hodin- vedoucí vychovatelka nebo pověřený pracovník  ŠD odvádí účastníky na autobusovou zastávku, kdy vyčká příjezdu autobusu a poté, co účastníci odjedou se vrací do ŠD a pokračuje v činnosti dle plánu.

 

Osoba neuvedená na přihlášce může dítě vyzvednout pouze s písemným svolením zákonného zástupce.

Děti nelze uvolňovat po telefonu!!!

 

Přihlášení a uvolňování ve ŠD:

Vyplněním „ Přihlášky do ŠD“, (odchod ze ŠD kdy a s kým) a odevzdáním přihlášky při nástupu do ŠD.

Odhlášení je možné pouze písemně na tiskopisu ŠD.

Uvolňování a omlouvání probíhá předem písemně na tiskopise ŠD.

Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny jindy než v hodinu určenou na přihlášce, musí tuto skutečnost předem písemně oznámit zákonný zástupce (pouze výjimečně).

 

 

Prázdninový provoz:

O prázdninách a vyhlášených dnech ředitelkou školy je provoz ŠD vždy zajištěn.

 

Úplata za ŠD a ŠK:

Úplata činí 100,- Kč za kalendářní měsíc. Hradí se v plné výši, i když dítě nenavštěvuje ŠD denně.

Platba je provedena bezhotovostním převodem na účet u Poštovní banky:181826230/0300.

Platba se provádí na období září až leden a až červen. 

O snížení nebo prominutí úplaty žádá zákonný zástupce ředitele školy písemně předem, postupuje podle směrnice úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD. 

Nebude-li úplata zaplacena včas nebo ve správné výši, zaplatí plátce penále ve výši 2% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení, maximálně do výše dlužného příspěvku.

 

Do ŠD děti potřebují:

  • obuv na přezutí + sáček, papírové kapesníčky
  • převlečení na vycházky (mohou mít uložené v tašce v šatně ŠD)
  • veškeré věci zvláště boty, bundy apod. dětem označte

Do ŠD děti nenosí drahé věci a hračky z domova.

 

Školní družina má pro svoji činnost vymezeny tyto stálé prostory:

 1. oddělení - místnost v pavilonu ŠD - Dostálová Dana

 2. oddělení - místnost v pavilonu ŠD – Vindušková Jana

 

K činnostem jsou využívány: gymnastický sál, kde je provoz řízen řádem gymnastického sálu a školní hřiště dle řádu školního hřiště.

 

Zájmové kroužky při ŠD:

Míčové a pohybové hry- 1. - 2. třída – Klosová Tereza

Míčové a pohybové hry - 3. - 5. třída- Klosová Tereza

Dovedné ručičky - 1. - 5. třída - Dostálová Dana, Vindušková Jana

Žádosti naleznete v sekci dokumenty.

 

V Miličíně dne 1. 9. 2020

 

 

Dana Dostálová, vedoucí vych.,                 Mgr. Marcela Škramlíková, ř.š. 

 

 

 

 

Přílohy

Organizace ŠD (.docx).docx

Organizace ŠD (.docx).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,42 kB
Datum vložení: 2. 2. 2021 8:14
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2021 8:27
Autor: Správce Webu

Družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zvonění

0.hodina - 07:00 - 07:45
1.hodina - 08:00 - 08:45
2.hodina - 08:50 - 09:35
3.hodina - 09:50 - 10:35
4.hodina - 10:40 - 11:25
5.hodina - 11:35 - 12:20
6.hodina - 12:30 - 13:15
7.hodina - 13:25 - 14:10
8.hodina - 14:20 - 15:05
 

Zonerama