OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

UPOZORNĚNÍ

Dne 10. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařídil  postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s výše uvedeným mimořádným opatřením je zrušena na výuka za osobní přítomnosti žáků na Základní škole v Miličíně, zrušen provoz školní družiny a pozastaveny veškeré aktivity pořádané školou. Mimořádné opatření platí do odvolání.

Rodiče dětí do 10 let mohou čerpat ošetřovné na základě vyplněného a školou potvrzeného tiskopisu OSSZ „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tiskopis je k vyzvednutí v pracovní dny, v kanceláři školy v době od 8.00-12.00 hod.

Dne 11. března 2020 bude z pokynu ředitelky Mgr. Škramlíkové zpracován plán zajištění náhradní výuky distanční formou, který bude opět zveřejněn na webových stránkách školy. V rámci plánu budou k dispozici i kontakty pro řešení operativních problémů při náhradní výuce, včetně náhradního způsobu výuky pro žáky, kteří nejsou technicky vybaveni pro elektrickou komunikaci.

Po dobu platnosti mimořádného opatření budou na webových stránkách školy pravidelně aktualizovány informace k vývoji stávající situace a průběhu výuky distanční formou. Vedení školy si proto dovoluje požádat zákonné zástupce žáků o sledování zveřejňovaných informací.

Mgr. Marcela Škramlíková

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Miličín okres Benešov

Soubor: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

V návaznosti na prohlášení vlády o uzavření všech základních škol jsou zde informace ohledně ošetřovného.