Sídlo mateřské školy: Kaplířova 170, 257 86 Miličín

Vedoucí učitelka: Jana Vaňková

Telefon MŠ: 731 461 532

jvankova@skolamilicin.cz

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov
Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
731 410 043