Kontaktujte nás: 731 410 043 | skola@milicin.cz

Příloha č. 1 Směrnice pro přijímací řízení v Mateřské škole  Základní školy a Mateřské školy Miličín okres Benešov – č.j.: S4/18

 

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ

 

Účinnost od 9. 3. 2018                                            

 

Děti budou do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

 

1. děti, které budou vzdělávány v rámci povinného předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky (řádně doloženým – rozhodnutí ze ZŠ a doporučení z PPP/SPC), které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti Obce Miličín

 

2.děti, které dovrší věku čtyř let nejpozději den před zahájením příslušného školního roku a které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti Obce Miličín.

 

3.děti, které dovrší věku tří let nejpozději den před zahájením příslušného školního roku a které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti Obce Miličín.

 

4.děti, které budou vzdělávány v rámci povinného předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky (řádně doloženým – rozhodnutí ze ZŠ a doporučení z PPP/SPC), které nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti Obce Miličín

 

5.děti, které dovrší věku čtyř let nejpozději den před zahájením příslušného školního roku  a které nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti Obce Miličín

 

6. děti, které dovrší věku tří let nejpozději den před zahájením příslušného školního roku a které nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti Obce Miličín

 

 

V případě většího počtu přihlášených dětí, než je možné přijmout, mají přednost děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Obce Miličín.

 

 

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

 

                                                                                               

V Miličíně  dne  9. 3. 2018

 

                                                                                               …………………………………

                                                                                                Věra Maršálková, ř.š.