OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

MILIČÍNSKÁ ŠKOLA JE STARŠÍ NEŽ REPUBLIKA

         „Jsme starší než republika“ se stalo mottem oslav 120. výročí otevření nové školní budovy miličínské školy, které se datuje k 6. září 1898, kdy proběhla kolaudace nové budovy školy v Miličíně.

         První zmínky o miličínské škole se dochovaly z roku 1329. Jedna z nejstarších škol regionu letos oslavila své 120. výročí.

         Základní školu navštěvuje 100 žáků, přesně tolik let je naší republice. Škola je zaměřena na výuku vzdělávacích předmětů v příjemném prostředí menší vesnické školy, kde se vyučuje tradičními i moderními metodami. Zodpovědně připravuje žáky k přijímacím zkouškám. Nabízí výuku anglického a německého jazyka. Pedagogové se věnují žákům i mimo vyučování v kroužcích, které škola nabízí. Na tradičních akcích školy se žáci setkávají s veřejností obce Miličín. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťujeme pedagogickou intervenci, speciálně pedagogickou péči a asistenty pedagoga na 1. i 2. stupni základní školy.

          Mateřská škola má dvě třídy, ve kterých preferujeme všestranný rozvoj dětí, individuální a vřelý přístup dle jejich vzdělávacích potřeb. V celé škole podporujeme svobodný přístup k životu a zdravý životní styl.

         Ve školní družině pečujeme o děti do 16:00 hodin, kde využíváme gymnastický sál, školní hřiště a nabízíme možnost pestré rukodělné činnosti.

Těší nás, že naši školu navštěvují i žáci z jiných spádových oblastí.

         Při příležitosti 120. výročí jsme všichni společně uspořádali 25. října  „Den otevřených dveří“.  Školu navštívil ředitel Okresního archivu v Benešově Mgr. Michal Sejk, který si na dopolední hodiny připravil tři velice zajímavé přednášky. První pro předškoláčky a žáky 1. a 2. ročníku, druhou pro žáky 3., 4. a 5. ročníku a třetí pro žáky 2. stupně. Pro každou skupinu velice poutavým vyprávěním a prezentací archivních materiálů přiblížil zajímavé skutečnosti, týkající se historie školy od nejstarších zmínek až po současnost. Autentičnost doložil vzácnými archiváliemi, které jsou uloženy v okresním archivu. Žáci si je mohli prohlédnout a odnesli si řadu zajímavých informací.

          Žáci i učitelé se těšili na odpolední program oslav, který byl pro veřejnost zahájen ve 14.00 hodin. Při vstupu hlavním vchodem přítomné přivítali žáci školy.  Všichni obdrželi program oslav, občerstvení a malou pozornost. Fotografie bývalých pedagogických zaměstnanců z minulých školních let byly nainstalovány na stěnách vstupní chodby. Prezentaci Mateřské školy si mohli prohlédnout v přízemí budovy školy.

          Po krátkém projevu k slavnostnímu zahájení „Dne otevřených dveří“ paní ředitelka Marcela Škramlíková předala slovo panu učiteli Sedláčkovi  ze ZUŠ Votice, který společně se svými žáky připravil velice pěkné hudební vystoupení. To bylo zaslouženě odměněno velkým potleskem. Následovalo představení dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Beranové a pana učitele Zbírala. Veselé scénky „Pyšný banán“ a „Pan zubař je anděl“, vyloudily na tvářích diváků úsměvy a odměnou malým hercům byl zasloužený potlesk.

          Hosté školy si prohlédli expozice ve třídách, ale i na chodbách a v dalších prostorách školy. V 5. třídě u paní učitelky Červové upoutala expozice „Škola dříve a dnes“, vystavené staré učebnice, učební pomůcky a potřeby, fotografie ze školních karnevalů z minulých let, ale i prvorepublikově oblečení žáci. V 1. třídě mohli  sledovat výuku pana Sedláčka ze ZUŠ Votice. V prostorách prvního patra budovy školy zaujala „retro výstavka“ historických předmětů a prezentace kroužků „Veselá angličtina“ paní učitelky Roháčkové P., „Mladý ochránce přírody“ p. uč. Soukeníkové,  „Rukodělného kroužku“ p. uč. Týleové. Po celé škole připomínaly dřívější život ve škole historické fotografie, zachycující stavební úpravy školy a fotografie žáků a učitelů, kteří na škole působili v minulosti.        

         U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky žáci ze svých prací a výrobků přichystali tematicky zaměřenou expozici. Prodejní výstavka rukodělného kroužku paní učitelky Týleové podpořila aktivitu žáků ve škole.

         Každý měl možnost občerstvit se výbornou přírodní Kerskou limonádou, kávou, sladkými i slanými dobrotami, připravenými zaměstnanci školní jídelny.

         Odpolední přednáška Mgr. M. Sejka pro veřejnost sklidila velký úspěch. Nemalý úspěch mělo i setkání bývalých zaměstnanců školy ve školní jídelně, kde při občerstvení zavzpomínali na časy strávené v miličínské škole.

         V tento den byla zasazena miličínská lípa republiky. Na náměstí se sešli žáci Základní a Mateřské školy, pedagogové  a veřejnost. Pan starosta J. Zíka společně s paní ředitelkou  Škramlíkovou  za doprovodného programu, který si připravili žáci školy a školky společně zasadili na počest 100. výročí vzniku naší republiky  lípu, která po řadu dalších let bude připomínat tento slavnostní den.

   Děkuji všem, kteří se přišli podívat na náš den a podpořili školu v srdci České Sibiře.

                                                                                                 Mgr. Marcela Škramlíková

Fotky k prohlédnutí na https://www.zonerama.com/skolaMilicin1/Album/5487740