OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Pravidla distanční výuky na ZŠ v Miličíně po dobu platnosti Mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) platného od 11. března 2020.

Distanční výuka pro 3.-9. ročník.

Pro zajištění distanční výuky budou primárně využívány prostředky elektronické komunikace:

·        Účební téma bude vyučujícími zapisováno do elektronické aplikace Bakalář v sekci Výuka – jednotlivé předměty.

·        V této sekci, do záložky Domácí úkoly, budou zadávány požadavky na práci žáků a způsob doložení, odkazy na zdroje k vyučovanému tématu, termíny výuky po scypu. Do záložky budou přikládány i případné soubory k výuce.

·        Pro mailovou komunikaci se zákonnými zástupci bude opět využívána elektronická aplikace Bakalář – sekce Komens. Pokud zákonný zástupce obdrží zprávu, po rozkliknutí je vpravo k dispozici potvrzení přečtení, které je povinnen potvrdit.

·        Pokud bude pořádána výuková hodina přes scype, je účast žáků povinná. Tato hodina je rovnocenná s prezenční výukovou hodinou. V případě, že žák nedisponuje technickými prostředky pro užívání scypu, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost škole prostřednictvím zprávy zaslanou z  aplikace Bakalář – sekce Komens.

Distanční výuka pro 1.-2. ročník.

Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím mailové komunikace mezi vyučujícími a rodiči, pro komunikaci budou využívány maily rodičů, které škola eviduje a pracovní mail třídního učitele. Rodiče se mohou pro  informací k výuce obrátit na třídní učitele i telefonicky. 

Další sdělení pro všechny ročníky.

Žáci mají možnost vyzvednout si nejpozději do pátku 13. března 2020 do 13.30 hod. učební pomůcky, které zanechali ve škole.

Ve čtvrtek 19. března 2020 v době 16.00 – 17.30 hod. se rodiče mohou v budově školy setkat s učiteli na operativní schůzce k Distanční výuce.

Pro případné dotazy k Mimořádnému opatření a Distanční výuce jsou určeny standardní kontakní údaje uvedené na webových stránkách školy.

Po dobu platnosti mimořádného opatření budou na webových stránkách školy pravidelně aktualizovány informace k vývoji stávající situace a průběhu výuky Distanční formou. Vedení školy si proto dovoluje požádat zákonné zástupce žáků o sledování zveřejňovaných informací.

 

Mgr. Marcela Škramlíková

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Miličín okres Benešov

V Miličíně dne 11. března 2020