Kontaktujte nás: 731 410 043 | skola@milicin.cz

 

Mgr. Hana Beranová - prezentace Inovace v českém jazyce pro 3. ročník

Mgr. Hana Beranová - prezentace Inovace v českém jazyce pro 4. ročník

Mgr. Hana Beranová - prezentace Inovace v matematice pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Miloš Demel - prezentace Inovace v anglickém jazyce

Mgr. Petra Bandhauer - prezentace Inovace v cizích jazycích pro 2. stupeň

Mgr. Eva Vrtišková - prezentace Inovace v chemii

Mgr. Eva Vrtišková - prezentace Inovace v přírodopisu I.

Mgr. Eva Vrtišková - prezentace Inovace v přírodopisu II.

Mgr. Eva Vrtišková - prezentace Inovace v anglickém jazyce

Mgr. Petr Zbíral - prezentace Historie české populární hudby I.

Mgr. Petr Zbíral - prezentace Historie české populární hudby II.

Mgr. Petr Zbíral - prezentace Historie české populární hudby III.

Mgr. Petr Zbíral - prezentace Původní český muzikál

Mgr. Petr Zbíral - prezentace Hudební nauka

Bc. Jana Slabá Janoutová - Inovace ve fyzice

Bc. Jana Slabá Janoutová - prezentace Inovace ve vlastivědě I.

Bc. Jana Slabá Janoutová - prezentace Inovace ve vlastivědě II.

Bc. Jana Slabá Janoutová - prezentace Inovace ve vlastivědě III.

PaedDr. Karolína Týleová - prezentace Inovace v českém jazyce pro 6. a 7. ročník

PaedDr. Karolína Týleová - prezentace Inovace v českém jazyce pro 8. a 9. ročník

PaedDr. Karolína Týleová - prezentace Inovace ve výtvarné vychově pro 2. stupeň ZŠ (I.)

 

PaedDr. Karolína Týleová - prezentace Inovace ve výtvarné vychově pro 2. stupeň ZŠ (II.)

PaedDr. Karolína Týleová - prezentace Inovace ve výtvarné vychově pro 2. stupeň ZŠ (III.)