OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

               ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov, Tyršovo nám. 248, Miličín 257 86,                                                                            tel. 731 410 043, e-mail: skola@milicin.cz

                    IČO: 71 00 66 48      IZO: 102 002 410     REDIZO: 600 042 057       č. ú. : 181 826 230/0300

                       

 

Č. j.: 160/20                                                                V Milčíně dne 18. května 2020

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Miličín okres Benešov

ROZHODNUTÍ

 o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

Evidenční číslo

 

Přijetí

 

01/2020

 

přijata

 

02/2020

 

přijat

 

03/2020

 

přijata

 

04/2020

 

přijat

 

05/2020

 

přijat

 

06/2020

 

přijat

 

07/2020

 

přijat

 

08/2020

 

přijat

 

09/2020

 

přijat

 

10/2020

 

přijata

 

11/2020

 

přijat

 

12/2020

 

přijata

 

13/2020

 

přijata

 

14/2020

 

přijata k ind. vzdělávání

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Miličín okres Benešov ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

 

Mgr. Marcela Škramlíková

ředitelka školy