Žádost o uvolnění z vyučování (jeden den)
Zákonný zástupce žáka/žákyně …………………………………………………………………
Žádám o uvolnění žáka/žákyně …………………………………………………………….………třída: ………………,
Dne: ………………………………… od …………………… do …………………… hodin
Důvod: …………………………………………………………………………………………..
Odchod žáka/žákyně ze školy *:
a) vyzvednu osobně
b) odchází sám/sama (současně potvrzuji, že za žáka/žákyni přebírám po opuštění
areálu školy plnou odpovědnost)
Datum: ……………………….. Podpis zákonného zástupce: ………………………………………
Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov
Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
731 410 043