OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov , 6. dubna. 2020

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov.

Podání žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí/odkladu k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby do 6. dubna. 2020 (včetně):

1. do datové schránky školy (5ummjfn),

2. e-mailem skola@milicin.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!),

3. poštou ZŠ a MŠ Miličín, Tyršovo náměstí 248, Miličín 257 86,

4. osobní podání po telefonické domluvě s ředitelkou školy na telefonním čísle: 731 410 043 nebo každý den od 14:00-16:00 hodin v budově školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí/odkladu k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

· jméno a příjmení žadatele (dítěte),

· datum narození,

· místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

· označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov),

· podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou:

· jméno a příjmení tohoto zástupce,

· místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Zákonný zástupce či jiná oprávněná osoba ve spolupráci se Školským poradenským zařízením zajistí nejnutnější dokumenty v souvislosti se zahájením školního roku, tedy žádosti o odklad povinné školní docházky.

Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Žádost o přijetí (odklad) dítěte ke vzdělávání v ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov je možné stáhnout na webových stránkách školy: www. skolamilicin.cz, v sekci Dokumenty (zápis do 1. třídy), osobně po telefonické dohodě s ředitelkou školy,nebo ve škole každý den od 14:00-16:00 hodin.

Kontaktní telefony na ředitelku školy: 731 410 043, 739 280 720

Na naše nové žáčky se těší Mgr. Marcela Škramlíková a učitelský sbor JJJ

Mgr. Marcela Škramlíková, ředitelka školy

Soubor ke stažení zde