Zápis z jednání Školské rady ze dne 9.5. 2018

 

Přítomni:  Filipová Dana, Beranová Hana, Dostálová Dana , Rytíř Stanislav, Trefilová Eva

Nepřítomni:  Zaujecová Jiřina - omluvena

Důvod svolání Školské rady:

1.    Rozhodnout, zda podat inzerát na učitele pro 2. St. ZŠ

2.    Zvolit zástupce do konkurzní komise výběrového řízení na post ředitele ZŠ a MŠ Miličín

 

1.  Školská rada se jednohlasně usnesla, že prostřednictvím OÚ Miličín bude podán inzerát na pozici pedagoga pro 2. St. ZŠ (matematika, fyzika). Konec přihlášek je stanoven do 15.července.

2.  Zástupcem do konkurzní komise výběrového řízení na post ředitele ZŠ a MŠ Miličín byla zvolena Eva Trefilová. (4 členové pro, 1 se zdržel hlasování a 1člen nepřítomen)

 

                                  Zapsala Eva Trefilová

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov
Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
731 410 043