OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Na základě  vyhlášky MŠMT o OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

 2019/2020 ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov informuje rodiče následovně:

 

Žáci prvního stupně mají právo se dobrovolně účastnit vzdělávací aktivity v době od 25. 5. 2020 za těchto podmínek:

 • Zákonný zástupce zváží rizikové faktory. 
 • Žák nepatří do rizikové skupiny.
 • Zákonný zástupce předloží nejpozději s prvním vstupem do budovy školy čestné prohlášen o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.
 • Žák bude dodržovat předepsané provozní podmínky.

 

Organizace vzdělávacích aktivit:

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které budou tvořeny žáky jedné třídy.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Vstup do školy je umožněn nejdříve v 7. 00 hod.
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel školy, asistent, vychovatel).
 • Ranní družina není poskytována.
 • Dopolední blok začíná v 8.00 a končí v 11.25 hodin
 • Odpolední blok začíná od 12.00 až 13.00 hodin a končí nejpozději v 15.00hodin
 • Při podezření na virové onemocnění bude žákovi změřena teplota a kontaktována hygienická stanice.
 • Škola vede evidenci docházky (omlouvání obvyklým způsobem).
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

 Čestné prohlášení zde Čestné prohlášení

 V Miličíně dne 18. 5. 2020                              Mgr. Marcela Škramlíková,ř. š.

Organizační podmínky ZŠ a MŠ Miličín

        od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020

 

Provoz školy: od 7:00 hodin do 15:00 hodin

Před vstupem do školní budovy žák odevzdá pověřenému pracovníkovi čestné prohlášení.

Skupina- 15 žáků ve třídě.

Od 7:00 hodin bude v kmenové třídě paní učitelka třídní a žáci se budou scházet ve své kmenové třídě, kde budou po celý den.

Dopoledne, tedy od 8:00 hod. do 11:25 hod. bude ve třídě pouze třídní učitelka (učitelé se ve skupině nesmí střídat) tedy vyučující Př a Vl budou třídním učitelům  připravovat práci, kterou dávají v distanční výuce , třídní  učitel/ka učivo se žáky probere.

Budou upravené přestávky a délky vyučovacích hodin, aby se žáci nepotkávali na chodbách, bude upravený rozvrh dopoledního vyučování (každý den Čj, M, 3x v týdnu Aj a 1x v týdnu Př a 1x v týdnu Vl). Vždy první 3 hodiny budou hlavní předměty a čtvrtá hodina bude Vv, Pč, Hv bez Tv- ta nesmí být).

Bude upraven rozvrh obědů, aby se ve školní jídelně naobědvalo maximálně 12 osob, jelikož na víc nemáme kapacitu, při splnění nařízených podmínek.

Pokud v dopolední skupině bude víc, jak 12 žáků, vychovatelka či asistentka, která bude mít odpolední skupinu, půjde vždy jen s žáky jedné skupiny (nesmí se sloučit s jinou třídou) na oběd. Až se po skupinách naobědvají žáci jedné třídy, půjde třída druhá.

V odpolední skupině (tedy skupině ŠD) bude vychovatelka či asistentka, která vedla děti na oběd - opět se nesmí žáci sloučit s ostatními třídami.

Odpolední skupina bude probíhat ve stejné třídě jako dopolední výuka nikoliv v prostorách školní družiny (zde by docházelo ke sloučení skupin, a to není dle pokynů možné).

Společná ranní družina po tuto dobu nebude v provozu (dle pokynů MŠMT).

Co se týče obědů, budou vařena teplá jídla (od 25. 5.2020 do 26. 6. 2020).

Přihlášení žáci, na stravování, si mohou odhlásit oběd den dopředu do 20:00 hodin na e-mailu: rvinduskova@skolamilicin.cz

Provozní podmínky a ostatní dokumenty spojené se znovuotevřením školy jsou na webových stránkách.

S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. M. Škramlíková

Čestné prohlášení  zde Čestné prohlášení

Ke stažení také v sekci: Distanční vzdělávání- znovuotevření základní školy- 1. st. a 9. r.