OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Na základě  vyhlášky MŠMT o OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov informuje rodiče následovně:

 

Žáci druhého stupně mají právo účastnit se aktivit ve škole v době od 8. 6. 2020 za těchto podmínek:

 • Zákonný zástupce zváží rizikové faktory a žáka přihlásí k účasti na vzdělávací aktivitědo 4. 6. 2020, (žáka lze přihlásit elektronicky třídnímu učiteli), na oběd se hlásí žák den předem ve školní jídelně.
 • Žák nepatří do rizikové skupiny.
 • Zákonný zástupce předloží nejpozději s prvním vstupem do budovy školy čestné prohlášenío neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.
 • Žák bude dodržovat předepsané provozní podmínky

Organizace vzdělávacích aktivit:          

 • Aktivita ve škole začíná v 8:20 a končí ve 13.00 hod. Bude probíhat formou konzultací z matematiky, českého,anglického, německého jazyka a vybraných naukových předmětů.
 • Konzultace proběhnou 1x týdně:
 1. ročník v úterý
 2. ročník ve středu
 3. ročník ve čtvrtek

                                                       

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky jednoho ročníku.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Žáka nelze zařaditdo školní skupiny později, než k 8. 6. 2020.
 • Vstup do školy je umožněn nejdříve v  8:00 hod.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci(učitel školy, asistent, vychovatel).
 • Při podezření na virové onemocnění bude žákovi změřena teplota a kontaktována hygienická stanice.
 • Škola vede evidenci docházky (omlouvání obvyklým způsobem).
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

 

V Miličíně 29. 5. 2020                                                                                Mgr. Marcela Škramlíková

                                                                                                                                ředitelka školy

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, prosím o vyplnění dotazníku.

Děkuji M. Škramlíková

dotazník 2. stupeň