ZŠ a MŠ Miličín
ZŠ a MŠ Miličín

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 1

Zápis do MŠ -školní rok 2021/2022

ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov, Tyršovo nám. 248, 257 86  Miličín

IČO: 71 00 66 48, tel: 731 410 043, e-mail: skola@milicin.cz, www. skolamilicin.cz

 

 

Č. j.: 207/2021

 

V Miličíně 11. června 2021

 

                                                           ROZHODNUTÍ

 

                  o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

 

                        od školního roku 2021/2022

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Miličín, okres Benešov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla že

 

vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

od školního roku 2021/2022

 

 Seznam přijatých a nepřijatých dětí:

 

 

Registrační číslo

 

Výsledek zápisu

 

Registrační číslo

 

Výsledek zápisu

 

01/2021

 

přijat/a

 

11/2021

 

zpětvzetí žádosti

 

02/2021

 

přijat/a

 

12/2021

 

přijat/a

 

03/2201

 

nepřijat/a

 

13/2021

 

nepřijat/a

 

04/2021

 

přijat/a

 

14/2021

 

přijat/a

 

05/2021

 

nepřijat/a

 

15/2021

 

přijat/a

 

06/2021

 

nepřijat/a

 

16/2021

 

přijat/a

 

07/2021

 

přijat/a

 

17/2021

 

přijat/a

 

08/2021

 

přijat/a

 

18/2021

 

nepřijat/a

 

09/2021

 

přijat/a

 

19/2021

 

přijat/a

 

10/2021

 

nepřijat/a

 

20/2021

 

zpětvzetí žádosti

 

Datum zveřejnění: 12. 6.2021

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuji zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání je zveřejněn na webových stránkách základní školy www.skolamilicin.cz nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 12. 6. 2021 do 27. 6. 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje/nevyhovuje žádostem o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým/nepřijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

 

Poučení:

Proti tomuto usnesení v souladu s § 81 odst. 1 správního řádu lze podat odvolání dle ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov, Tyršovo nám. 248, 257 86  Miličín a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11,  150 21 Praha 5.

 

 

 

V Miličíně 11. 6. 2021                                                                     

 

                                                                                       Mgr. Marcela Škramlíková

                                                                   ředitelka školy

 

 

výsledky zápisu

Přílohy

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2021-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 286,56 kB
Datum vložení: 12. 6. 2021 13:48
Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2021 10:41
Autor: Správce Webu

Mateřská škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zvonění

0.hodina - 07:00 - 07:45
1.hodina - 08:00 - 08:45
2.hodina - 08:50 - 09:35
3.hodina - 09:50 - 10:35
4.hodina - 10:40 - 11:25
5.hodina - 11:35 - 12:20
6.hodina - 12:30 - 13:15
7.hodina - 13:25 - 14:10
8.hodina - 14:20 - 15:05
 

Zonerama