OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Aktuality

Archiv - Záznam z proběhlých akcí

24. 9. 2018 |Článků: 25

Archiv - Plakáty, pozvánky a informace o plánovaných akcích

Zde naleznete aktuality zveřejněné dříve.

14. 9. 2019 |Článků: 30

Odborné učebny ZŠ Miličín

Obec Miličín získala v roce 2019 dotaci na vybudování odborných učeben v areálu ZŠ. V rámci projektu realizovaného v roce 2020 vzniknou v přízemí budovy školy odborné učebny zaměřené na výuku cizích jazyků a polytechniky.

Pozvánka na rozloučení s deváťáky

V pátek 26. 6. od 9:00 hodin na schodech miličínské školy bude probíhat rozloučení žáků 9. třídy. Všichni jsou srdečně zváni.

Poslední týden školy-informace

Informace- fotografování, sběr, odevzdání učebnic

Sběr papíru 2020

SBĚR PAPÍRU, hliníku a víček proběhne ve dnech 15. 6. - 18. 6. 2020 na školním dvoře ZŠ Miličín.
Sbíráme noviny, časopisy a letáky, tentokrát nelze odevzdat kartón. Balíky noste pevně svázané.
15. 6.- 17. 6. od 7:30 do 15:00 hod.
18. 6. od 7:30 do 12:00 hod.
Děkujeme za spolupráci.

Ředitelské volno - červen 2020

Podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., z technických důvodů je na 29. 6. a 30. 6. 2020 vyhlášeno ředitelské volno.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Znovuotevření školy- žáci 2. stupně

Znovuotevření 2. stupně od 8. 6. 2020

Aktuální informace k výuce ze dne 27. 5. 2020

Rozvrh prezenční výuky pro 2. stupeň platný od 8. 6. 2020

Rozvrh pro 2. st..JPG

Doporučený postup MŠMT pro závěrečné hodnocení

On-line distanční výuka pomocí MS Teams - aktualizováno!

MS Teams a nový rozvrh on-line výuky, platný od 11. 5. 2020.

Znovuotevření 1. stupně od 25. 5. 2020

Dotazník pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ Miličín

Přítomnost vyučujících v prostorách ZŠ - květen 2020

Rozhodnutí o přijetí dětí na rok 2020-2021

Distanční vzdělávání-znovuotevření základní školy-1. st. a 9. r.

On-line distanční výuka pomocí MS Teams

MS Teams a nový rozvrh on-line výuky.

Distanční vzdělávání - aktualizováno k 7.4.2020

  • Pravidla při distanční výuce

  • Hodnocení žáků bude prováděno slovním hodnocením za celou dobu trvání distanční výuky.
  • Učivo bude zadáváno na celý týden.
  • Při zadání úkolů bude uvedeno, jakou klíčovou znalost má žák zvládnout.
  • Zvládnutí klíčové znalosti bude kontrolováno a učitel bude žákovi zasílat zpětnou vazbu.
  • V případě, že žák nebude schopen zvládnout klíčovou znalost samostatně, požádá učitele o výklad. Termín a komunikační kanál si dohodne učitel se žákem dle časových a technických možností žáků/rodičů.
  • Minimálně jednou za 2 týdny budou třídní učitelé zjišťovat zpětnou vazbu k distanční výuce od žáků/rodičů. Komunikační kanál bude zvolen dle technických možností žáků/rodičů.

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Přítomnost učitelů v prostorách ZŠ Miličín - duben 2020

Rozpis služeb - přítomnost vyučujících v budově ZŠ Miličín

Zápis do 1. třídy - 2020/2021

Akualizované info i zápisu do první třídy pro rok 2020/2021

Tipy a odkazy vypreparované z info MŠMT

Tipy a odkazy vypreparované z info MŠMT v textu

On-line výuka pro 1. třídu

Vážení rodiče,

nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.

Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

Dnes 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznámují s písmenem B.

Upozornění - přerušen provoz jídelny

Od 16. 3. 2020 včetně až do odvolání je přerušen provoz jídelny ŽS a MŠ Miličín.

Přítomnost učitelů v prostorách ZŠ Miličín

Od pondělí 16. března 2020 si mohou rodiče dětí do 10 let vyzvedávat školou potvrzený  tiskopis OSSZ „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ ve sborovně školy vždy mezi 14.00 – 16.00 hodinou, pro vstup do budovy bude otevřen přední vchod.

Přítomnost vyučujících je možné využít pro konzultace k výuce.

Konzultace s vyučujícími v termínech neuvedených v rozpisu jsou možné po telefonické domluvě.

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou se ruší operativní schůzka s rodiči dne 19. března 2020.

Další info - distanční vzdělávání

Aktualizové info

Pravidla distanční výuky - COVID-19

Pravidla distanční výuky na ZŠ v Miličíně po dobu platnosti Mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) platného od 11. března 2020.

COVID-19 - opatření ZŠ

Dne 11. března 2020 bude z pokynu ředitelky Mgr. Škramlíkové zpracován plán zajištění náhradní výuky distanční formou, který bude opět zveřejněn na webových stránkách školy. V rámci plánu budou k dispozici i kontakty pro řešení operativních problémů při náhradní výuce, včetně náhradního způsobu výuky pro žáky, kteří nejsou technicky vybaveni pro elektrickou komunikaci.

Po dobu platnosti mimořádného opatření budou na webových stránkách školy pravidelně aktualizovány informace k vývoji stávající situace a průběhu výuky distanční formou. Vedení školy si proto dovoluje požádat zákonné zástupce žáků o sledování zveřejňovaných informací.

Uzavření školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (včetně ŠKOLNÍ DRUŽINY) JE OD 11. 3. 2020  DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA. 
Tiskopis ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ z důvodu uzavření školy  si mohou rodiče žáků ZŠ vyzvednout dne 11. 3. 2019 od 8:00 do 12:00 v ředitelně. Vztahuje se na děti do 10let včetně, podpůrčí doba (doba,která bude kryta výplatou) je 9/16 dnů, začíná od zítřejšího dne, nárok se uplatňuje přes zaměstnavatel

U S N E S E N Í Bezpečnostní rady Středočeského kraje BRSČK46/03

  v zájmu bezpečnosti všech, rodičům žáků, kteří se vrací z rizikových oblastí z lyžařských výcviků i jiných cest, aby informovali o této skutečnosti vedení školy a při známkách změny zdravotního stavu zůstali preventivně doma,

Doporučení pro občany

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým  počtem onemocnění COVID-19
 
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu.
Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.
 
Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem  a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov zve srdečně rodiče a děti k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021, a to v pondělí 6. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hodin v hlavní budově školy K zápisu je potřeba přinést: rodný list dítěte občanský průkaz zákonných zástupců

Informace k prevenci před koronavirem

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

1.       k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,

2.       základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, et

Na kopečky za hranice

Jak jistě mnozí Miličínští vědí, před pár týdny se po letech opět podařilo zrealizovat „pravý školní lyžák“. Jak tomu rozumět? V rámci výuky lyžování jsme děti neodvezli ráno na Monínec a v poledne zpět. Místo toho jsme odjeli do Černé v Pošumaví, ubytovali se, krmili se, každý den trávili pár hodin v autobuse, přes den sjížděli více či méně náročné sjezdovky a ve volných chvílích se věnovali zábavným aktivitám. Cílem nebylo jen naučit děti lyžovat, ale užít si společný čas.

Nabídka kroužků ve ŠD ve druhém pololetí

Čertovská stezka 2019

Čerti na miličínské děti nestačí

   A proto se již od pátečního rána ujal vlády nad Základní a Mateřskou školou v Miličíně sám Belzebub, který je pokládaný za nejvyššího pekelného knížete. Belzebub se pohodlně usadil do ředitelského křesla a děsil všechny zaměstnance školy, školky i jídelny. Asi nejvíce radosti způsobil žákům, protože něco podobného ještě nezažili (dospělí také ne). .....

Vánoce 2019

Zaměstnanci ZŠ, MŠ a ŠJ v Miličíně přispěli částkou 3 000,- Kč na dobrou věc.

Vyhlášení výsledků a předání cen výhercům i účastníkům

Vyhlášení výsledků a předání cen výhercům i účastníkům soutěže o vánoční hvězdu - fotky na https://www.zonerama.com/skolaMilicin1/Album/5874159

Besídka prvňáčků

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 měli prvňáčci svou vánoční besídku a fotky z ní najdete na https://www.zonerama.com/skolaMilicin1/Album/5874171

Čertovská škola

V pátek 6. prosince se základní a mateřská škola v Miličíně otřásala řinčením řetězů, smíchem a a hromadným skandováním žáků prvního stupně,kteří vyvolávali čerty a Mikuláše. Ve škole jsme slavili Mikuláše. Žáci deváté třídy se převlékli do kostýmů, které si připravili a navštívili děti v mateřské škole a v nižších ročnících základní školy s nadílkou. Ve škole ji nadělovali po odčinění „hříchů“   písničkou nebo básničkou. Nevynechali ani učitele, paní vychovatelky a kuchařky a pana školníka. Nadílka byla pestrá, od ovoce, přes perníky k oříškům a všechny potěšila radost a nadšení dětí.

Blanka Kocourková

Bee-boti a Blue-boti zavítali i na 2. stupeň

Čert Belzebub Sobíšek

Dne 6. 12. v časných ranních hodinách dočasně převzal vedení ZŠ a MŠ Miličín čert vyšší kategorie, BELZEBUB SOBÍŠEK.

S veškerými dotazy se dnes 6. 12. prosím obracejte na něj!

M. Škramlíková.

Matematika a informatika v ZŠ Miličín formou hry a zábavy

Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu

V současné době probíhá ve škole soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu. Své výrobky mohou žáci odevzdávat do 9. 12. 2019 paní uč. Týleové.

Zapisování do Bakalářů spuštěno

Dnešního dne, tj. 29.11.2019, byly dětem rozdány přístupové údaje do systému Bakaláři. Heslo "pro rodiče" (zákonného zástupce) musí být vyzvednuto osobně proti podpisu, a to příští týden v kanceláři ředitelky v době od 8:30 do 15:00 hod. (popř. po domluvě)

https://skolamilicin.bakalari.cz/next/login.aspx

PS: Pokud máte ve škole více dětí, v aplikaci Bakaláři (na chytrém telefonu) je možné "propojit" si účty. Po přihlášení si můžete v pravém horním rohu kliknout na tři tečky a vybrat záložku účty a tam přihlásit všechny děti a postupně už překlikávat mezi jednotlivými účty.

Pozvánka na den otevřených dveří a Vánoční jarmark

Prosincové akce prvňáčků

Česko zpívá koledy

Pozvánka na akci "Česko zpívá koledy s Deníkem" dne 11. prosince do 18 hodin v altánu na náměstí.

Zdravé vaření v Miličíně

Písemný záznam z akce, která proběhla v jídelně ZŠ a MŠ Miličín.