OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Distanční vzdělávání

Aktuální informace k výuce ze dne 27. 5. 2020

Rozvrh prezenční výuky pro 2. stupeň platný od 8. 6. 2020

Rozvrh pro 2. st..JPG

28. 5. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

On-line distanční výuka pomocí MS Teams - aktualizováno!

MS Teams a nový rozvrh on-line výuky, platný od 11. 5. 2020.

21. 5. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

Přítomnost vyučujících v prostorách ZŠ - květen 2020

6. 5. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání - aktualizováno k 7.4.2020

  • Pravidla při distanční výuce

  • Hodnocení žáků bude prováděno slovním hodnocením za celou dobu trvání distanční výuky.
  • Učivo bude zadáváno na celý týden.
  • Při zadání úkolů bude uvedeno, jakou klíčovou znalost má žák zvládnout.
  • Zvládnutí klíčové znalosti bude kontrolováno a učitel bude žákovi zasílat zpětnou vazbu.
  • V případě, že žák nebude schopen zvládnout klíčovou znalost samostatně, požádá učitele o výklad. Termín a komunikační kanál si dohodne učitel se žákem dle časových a technických možností žáků/rodičů.
  • Minimálně jednou za 2 týdny budou třídní učitelé zjišťovat zpětnou vazbu k distanční výuce od žáků/rodičů. Komunikační kanál bude zvolen dle technických možností žáků/rodičů.

8. 4. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

Přítomnost učitelů v prostorách ZŠ Miličín - duben 2020

Rozpis služeb - přítomnost vyučujících v budově ZŠ Miličín

27. 3. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

Tipy a odkazy vypreparované z info MŠMT

Tipy a odkazy vypreparované z info MŠMT v textu

17. 3. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

On-line výuka pro 1. třídu

Vážení rodiče,

nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.

Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

Dnes 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznámují s písmenem B.

17. 3. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

Přítomnost učitelů v prostorách ZŠ Miličín

Od pondělí 16.března 2020 si mohou rodiče dětí do 10 let vyzvedávat školou potvrzený  tiskopis OSSZ „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ ve sborovně školy vždy mezi 14.00 – 16.00 hodinou, pro vstup do budovy bude otevřen přední vchod.

Přítomnost vyučujících je možné využít pro konzultace k výuce.

Konzultace s vyučujícími v termínech neuvedených v rozpisu jsou možné po telefonické domluvě.

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou se ruší operativní schůzka s rodiči dne 19. března 2020.

13. 3. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

Další info - distanční vzdělávání

Aktualizové info

13. 3. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

Pravidla distanční výuky - COVID-19

Pravidla distanční výuky na ZŠ v Miličíně po dobu platnosti Mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) platného od 11. března 2020.

13. 3. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

COVID-19 - opatření ZŠ

Dne 11. března 2020 bude z pokynu ředitelky Mgr. Škramlíkové zpracován plán zajištění náhradní výuky distanční formou, který bude opět zveřejněn na webových stránkách školy. V rámci plánu budou k dispozici i kontakty pro řešení operativních problémů při náhradní výuce, včetně náhradního způsobu výuky pro žáky, kteří nejsou technicky vybaveni pro elektrickou komunikaci.

Po dobu platnosti mimořádného opatření budou na webových stránkách školy pravidelně aktualizovány informace k vývoji stávající situace a průběhu výuky distanční formou. Vedení školy si proto dovoluje požádat zákonné zástupce žáků o sledování zveřejňovaných informací.

13. 3. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

Uzavření školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (včetně ŠKOLNÍ DRUŽINY) JE OD 11. 3. 2020  DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA. 
Tiskopis ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ z důvodu uzavření školy  si mohou rodiče žáků ZŠ vyzvednout dne 11. 3. 2019 od 8:00 do 12:00 v ředitelně. Vztahuje se na děti do 10let včetně, podpůrčí doba (doba,která bude kryta výplatou) je 9/16 dnů, začíná od zítřejšího dne, nárok se uplatňuje přes zaměstnavatel

13. 3. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

U S N E S E N Í Bezpečnostní rady Středočeského kraje BRSČK46/03

  v zájmu bezpečnosti všech, rodičům žáků, kteří se vrací z rizikových oblastí z lyžařských výcviků i jiných cest, aby informovali o této skutečnosti vedení školy a při známkách změny zdravotního stavu zůstali preventivně doma,

13. 3. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání

Doporučení pro občany

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým  počtem onemocnění COVID-19
 
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu.
Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.
 
Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem  a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

13. 3. 2020 | Rubrika: Distanční vzdělávání