Kontaktujte nás: 731 410 043 | skola@milicin.cz

Školská rada

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 3. 9. 2018.

 Členové školské rady:      zástupci rodičů – Eva Trefilová, Jiřina Zaujecová

                                             zástupci  pedagogického sboru – Hana Beranová, Dana Dostálová

                                            zástupci zřizovatele –Dana Filipová, Stanislav Rytíř   

 Přítomni: Eva Trefilová, Jiřina Zaujecová, Hana Beranová, Dana Dostálová, Stanislav Rytíř

Host:         Mgr. Marcela Škramlíková, ředitelka školy

Nepřítomni: Dana Filipová - omluvena

Program:  1. Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

                   2. Asistence pedagoga

                   3. Debata

                   4. Závěr