ZŠ a MŠ Miličín
ZŠ a MŠ Miličín

Koncepce domácí přípravy žáků

Domácí příprava je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a navazuje na vzdělávání ve škole a poskytuje zpětnou vazbu pedagogům.

Cílem domácí přípravy je:

 • procvičit si a zopakovat učivo
 • ověřit si úroveň pochopení učiva
 • ověřit si schopnost samostatně učivo aplikovat
 • rozvíjet schopnost samostatně se učit
 • rozvíjet smysl pro povinnost
 • naučit se organizovat a využívat čas

Formy domácí přípravy:

 • příprava pomůcek, učebnic a sešitů podle rozvrhu a instrukcí vyučujících
 • ústní příprava na výuku (opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin, práce s mapou, tabulkami, …)
 • příprava na písemné a ústní opakování a zkoušení
 • příprava referátů
 • příprava na besedy, diskuze aj.
 • čtení (na prvním stupni pravidelné hlasité čtení, dále od 2. do 9. ročníku četba, výběr a počet přečtených knih doporučí vyučující a zároveň určí způsob zpracování záznamů o četbě)
 • písemná příprava na výuku podle zadání vyučujících
 • kontrola splnění domácí přípravy a úkolů probíhá ústním ověřením znalostí a dovedností, kontrolou písemnosti, kontrolou pomůcek, hodnocením splněného úkolu

Domácí úkoly:

 • zadání domácích úkolů a jejich frekvence je v kompetenci vyučujícího, projednává ji metodické sdružení na první schůzce školního roku
 • vyučující může zadávat v rámci třídy rozdílné domácí úkoly
 • domácí úkol musí být konkrétní, srozumitelný a přiměřený co do rozsahu a obsahu
 • zadávaný domácí úkol učitel vysvětlí a upozorní, aby si žák zadání domácího úkolu zaznamenal
 • pokud žák zadání domácího úkolu nepochopí, domluví si s vyučujícím individuální konzultaci
 • domácí příprava a domácí úkol je zadáván tak, aby ho žák byl schopen vypracovat samostatně a rodiče žáků jím nebyli nadbytečně zatěžováni
 • žák zodpovídá za estetickou úroveň písemného domácího úkolu
 • za nesplnění písemného domácího úkolu žák není hodnocen známkou nedostatečný
 • úkoly, které jsou stejné nebo obdobné jako ty v domácí přípravě, je možné následně zadat při výuce jako písemné nebo ústní zkoušení a klasifikovat je

Spolupráce s rodiči:

 • rodiče na požádání učitele stvrzují svým podpisem, že úkol byl vypracován doma, kontrolují jeho estetickou úroveň
 • rodiče nenesou zodpovědnost za věcnou správnost úkolu, ale jsou zodpovědní za jeho estetickou úpravu
 • podle svých možností zajistí rodiče svému dítěti vhodné zázemí podporující klidnou domácí přípravu
 • rodiče motivují své dítě k domácí přípravě na výuku
 • vyučující dodržuje zásadu důslednosti (vyžadování úkolů, oprava chyb v úkolech, informování rodičů o kvalitě domácí přípravy, dodržování stanovených zásad pro vypracovávání domácích úkolů a domácí přípravy atd.)

 

 

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zvonění

0.hodina - 07:00 - 07:45
1.hodina - 08:00 - 08:45
2.hodina - 08:50 - 09:35
3.hodina - 09:50 - 10:35
4.hodina - 10:40 - 11:25
5.hodina - 11:35 - 12:20
6.hodina - 12:30 - 13:15
7.hodina - 13:25 - 14:10
8.hodina - 14:20 - 15:05
 

Zonerama