ZŠ a MŠ Miličín
ZŠ a MŠ Miličín

Návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

Návrat žáků do školy od 12. 4. 2021 1

Provoz školy od 12. 4. 2021

Návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Pokud nedojde k jinému pokynu MŠMT, tak od 12. 4. 2021 zahájíme prezenční výuku žáků 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

V týdnu od 12. dubna se budou prezenčně vzdělávat žáci 1., 3., 4. ročníku (v tomto týdnu se žáci 2. a 5.. ročníku budou vzdělávat distančním způsobem podle stávajícího on-line rozvrhu). 

V následujícím týdnu od 19. dubna se budou prezenčně vzdělávat žáci 2. a 5. ročníku (v tomto týdnu se žáci 1., 3. a 4. ročníku vrací k distanční výuce podle stávajícího on-line rozvrhu).

Obědy budou všem žákům automaticky v týdnu prezenční výuky přihlášeny.

Školní družina bude v běžném provozu pro stejné skupiny žáků jako ve třídách.

Pro všechny žáky ZŠ zůstává nadále povinné zakrytí nosu i úst zdravotnickou rouškou nebo respirátorem.

Ve škole i školce je nařízeno neinvazivní antigenní testování dětí- 2x týdně.

 • Pokud rodič nesouhlasí s testováním svého dítěte, má možnost si jej ponechat doma a jeho absence bude automaticky omluvena.
 • Žáci, kteří  v posledních 90 dnech byli pozitivní na Covid - 19, se testům podrobovat nemusí. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce doložit lékařským písemným potvrzením v den nástupu dítěte do školy. Pokud tak neučiní, dítě bude testováno dle harmonogramu školy.

Testování žáků v ZŠ

     Bližší informace k průběhu testování žáků při návratu na prezenční výuku

 1. Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek samosběrem pomocí antigenních testů.
  1. Testování v pondělí - pokud bude zjištěn pozitivní Ag test u žáka, žák odchází s doprovodem domů, ostatní žáci pokračují v prezenční výuce. Žák se může vrátit do výuky až po negativním RT-PCR testu.
  2. Testování ve čtvrtek - pokud bude zjištěn pozitivní Ag test u žáka, celá třída odchází s doprovodem domů a čeká na potvrzující RT- PCR test. Pokud bude pozitivní, celá třída má karanténu. Pokud bude negativní, vrací se celá třída do školy.
 2. Při testování žáků 1. - 3. ročníku bude umožněna asistence zákonného zástupce při provádění testu.
  1. Zákonný zástupce se svým dítětem se shromáždí u zadního vchodu školy do 8:00 hodin. Testování bude provedeno v prostoru zadního vchodu (dveře u bzučáku- né šatna žáků). Zde mu bude umožněna asistence u testování.
  2. Po negativním testu bude dítěti umožněn vstup do školy.
 3. Testování se nebude provádět u dětí:
  1. kterým byla nařízena karanténa z důvodu onemocnění Covid - 19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR. Tuto skutečnost zákonný zástupce doloží zprávou od lékaře, zprávou z laboratoře či čestným prohlášením.
  2. Které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace 2. dávky.
 4. Žáci, kteří se nezúčastní testování, se nemohou účastnit prezenčního vzdělávání a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Škola není povinna poskytovat těmto žákům distanční výuku a žáci budou povinni se dále vzdělávat formou samostudia.

 

 

Od 12. 4. 2021 je umožněna docházka žákům 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, povolena osobní přítomnost ve školní družině (kteří mají v daném týdnu distanční výuku), jejichž zákonní zástupci (rodiče) jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů

e) příslušníci ozbrojených sil

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Zákonní zástupci, kteří spadají do výše uvedených skupin a chtějí od pondělí

12. 4. 2021 dávat dítě do celodenní školní družiny doloží své zaměstnání potvrzením od zaměstnavatele.

Zároveň všechny tyto rodiče žádáme o neprodlené nahlášení dítěte na email třídního učitele, přes Bakaláře nebo na tel. 731 410 043, 739 280 720.

 

 V případě jakýchkoli dotazů, mě neváhejte kontaktovat. M. Škramlíková


S pozdravem a přáním pevného zdraví M. Škramlíková, ředitelka školy

 

Datum vložení: 7. 4. 2021 13:58
Datum poslední aktualizace: 15. 4. 2021 8:05
Autor: Správce Webu

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
1
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zvonění

0.hodina - 07:00 - 07:45
1.hodina - 08:00 - 08:45
2.hodina - 08:50 - 09:35
3.hodina - 09:50 - 10:35
4.hodina - 10:40 - 11:25
5.hodina - 11:35 - 12:20
6.hodina - 12:30 - 13:15
7.hodina - 13:25 - 14:10
8.hodina - 14:20 - 15:05
 

Zonerama

Aktuality