ZŠ a MŠ Miličín
ZŠ a MŠ Miličín

Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradenství

 • Výchovná poradkyně: PaedDr. Karolína Týleová
 • Konzultační hodiny: čtvrtek  7:15 – 7:45, kdykoliv po telefonické domluvě
 • Telefon: 735 757 367
 • E-mail: ktyleova@skolamilicin.cz

Školní poradenské pracoviště

 • Hlavní cíle poradenského pracoviště vycházejí ze snahy komplexního preventivního působení ve škole a ze snahy o zlepšení systému komunikace mezi jednotlivými subjekty školy. ŠPP slouží žákům, rodičům i pedagogům a snaží se nacházet řešení zvládání výukových, výchovných a vztahových potíží.
 • K využívání služeb školního poradenského pracoviště je u nezletilých žáků zapotřebí informovaný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Ti podepisují jednak tzv. generální souhlas, který se vztahuje ke skupinovým aktivitám ve třídě, jednak tzv. individuální souhlas, který umožňuje pracovat se žákem individuálně.

Členové školního poradenského pracoviště:

 • Výchovný poradce + kariérový poradce pro 2. stupeň (PaedDr. Karolína Týleová) výchovná poradkyně, která se věnuje výchovným problémům, problematice volby povolání, procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků, spolupracuje s ostatními pedagogy a rodiči žáků.
 • Konzultační hodiny:  čtvrtek  7:15 – 7:45, kdykoliv po telefonické domluvě
 • Telefon: 735 757 367
 • E-mail: ktyleova@skolamilicin.cz

 

 • Školní metodik prevence sociálně patologických jevů 
  (Eva Isabela Mládková) vykonává činnosti metodické, koordinační, informační v oblasti prevence rizikového chování.
 • Konzultační hodiny:  úterý  12:30 – 13:15, kdykoliv po telefonické domluvě
 • Telefon: 735 757 367
 • E-mail: eimladkova@skolamilicin.cz

 

 • Školní speciální pedagog (Mgr. Marcela Škramlíková) vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči.
 • Konzultační hodiny:  kdykoliv po telefonické domluvě
 • Telefon: 731 410 043
 • E-mail: mskramlikova@skolamilicin.cz

 

 

PPP Benešov kontakty zde (64.5 kB)

 

 

Základní škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zvonění

0.hodina - 07:00 - 07:45
1.hodina - 08:00 - 08:45
2.hodina - 08:50 - 09:35
3.hodina - 09:50 - 10:35
4.hodina - 10:40 - 11:25
5.hodina - 11:35 - 12:20
6.hodina - 12:30 - 13:15
7.hodina - 13:25 - 14:10
8.hodina - 14:20 - 15:05
 

Zonerama