ZŠ a MŠ Miličín
ZŠ a MŠ Miličín

Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradenství

 • Výchovná poradkyně: PaedDr. Karolína Týleová
 • Konzultační hodiny: úterý  7:15 – 7:45, kdykoliv po telefonické domluvě
 • Telefon: 735 757 367
 • E-mail: ktyleova@skolamilicin.cz

Školní poradenské pracoviště

 • Hlavní cíle poradenského pracoviště vycházejí ze snahy komplexního preventivního působení ve škole a ze snahy o zlepšení systému komunikace mezi jednotlivými subjekty školy. ŠPP slouží žákům, rodičům i pedagogům a snaží se nacházet řešení zvládání výukových, výchovných a vztahových potíží.
 • K využívání služeb školního poradenského pracoviště je u nezletilých žáků zapotřebí informovaný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Ti podepisují jednak tzv. generální souhlas, který se vztahuje ke skupinovým aktivitám ve třídě, jednak tzv. individuální souhlas, který umožňuje pracovat se žákem individuálně.

Členové školního poradenského pracoviště:

 • Výchovný poradce + kariérový poradce pro 2. stupeň (PaedDr. Karolína Týleová) výchovná poradkyně, která se věnuje výchovným problémům, problematice volby povolání, procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků, spolupracuje s ostatními pedagogy a rodiči žáků.
 • Školní metodik prevence sociálně patologických jevů 
  (Eva Isabela Mládková) vykonává činnosti metodické, koordinační, informační v oblasti prevence rizikového chování.
 • Školní speciální pedagog (Mgr. Marcela Škramlíková) vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči.
 • Školní psycholog- (Mgr. Jan Kolář) vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnosticko-metodické a informační, pracuje se žáky, rodiči i pedagogy. Školní psycholog- usnadňuje dětem cestu školním životem a také přibližuje psychologické služby pedagogům, žákům a jejich rodičům.
 • Žáci se mohou obracet na školního psychologa: když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, nevědí, jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení nebo prožili traumatizující zážitek.
 • Školní psycholog- je k dispozici i rodičům: zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomáhá správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomůže při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání.
 • Školní psycholog- úzce spolupracuje s pedagogy: pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodické vedení, spolupracuje na prevenci negativních jevů, jako je např. šikana, záškoláctví, závislosti aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.
 • Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje s třídou jako kolektivem i s jednotlivými dětmi.
 • K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog-je nezávislý pracovník a je vázán mlčenlivostí a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 • Konzultační hodiny:  úterý  7:15 – 7:45, kdykoliv po telefonické domluvě
 • Telefon: 735 757 367
 • E-mail: ktyleova@skolamilicin.cz

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zvonění

0.hodina - 07:00 - 07:45
1.hodina - 08:00 - 08:45
2.hodina - 08:50 - 09:35
3.hodina - 09:50 - 10:35
4.hodina - 10:40 - 11:25
5.hodina - 11:35 - 12:20
6.hodina - 12:30 - 13:15
7.hodina - 13:25 - 14:10
8.hodina - 14:20 - 15:05
 

Zonerama